บ้านแป๊ะบุญ   ราชประชานุเคราะห์ 9   บ้านปะลุกานากอ   น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
นายต่วนสตอพา ซือนิ   นายพัสดี พงศารุจิรัตน์   นายอับดุลเลาะ เมาะบูลา   นางฮัสซือน๊ะ อูแล
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านดูกู   บ้านบือเจ๊าะ   บ้านตะโละบาลอ   บ้านปูซูตีฆอ
นางสุทัศนะ เจ๊ะมะ   นายอรุณ ตะริ   นางดาวเรือง เจ๊ะมะ   นางสาวมารีนา เนตรไมตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
ราชประชานุเคราะห์ 10   บ้านสุไหงบาตู   บ้านกาเยาะมาตี   บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
นายจร ประสงค์สุข   นายอับดุลเลาะ กะเด็ง   นายอับดุลรอฮีม อูแล   นายอดุลย์ เจ๊ะเย็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
 
     
บ้านปะลุกาสาเมาะ   บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66   บ้านอาตะบือเระ   บ้านยือลอ
นายมะ ดาราแม   นายสมัย เลาะยา   นายอภิรมย์ สนิ   นายธานินทร์ มะเซ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านอีโยะ   บ้านบูเกะสูดอ   บ้านคลอแระ   บ้านตันหยง
นายมุคตาร์ เจ๊ะมะ   นายนรินทร์ นิมอ   นายเสรี วาจิ   นายการิ้ม บินดอเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านฮูแตยือลอ   บ้านบือแระ   บ้านบือแนปีแย   วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
นายมะเพาซี ดาหายี   นายสะกรี มะโซ๊ะ   นายมาฮาเดร์ ธำรงทรัพย์   นายซูกีมาน แลมีซอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
       
บ้านมะยูง   บ้านปะลุกาแปเราะ   บ้านกะลูแป    
นายอับดุลเราะฮ์มาน ดือราซอ   นายมะนาเซ บากา   นายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห    
ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน    
             
 
 
url and counting visits